ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Στατικές Μελέτες– Τεχνικά γραφεία μελετών

  • Εκπόνηση στατικών μελετών τεχνικών έργων με τις πιο σύγχρονες μεθόδους από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς με πολυετή εμπειρία και συνεργασία με εταιρείες στατικών μελετών. Σχεδίαση σε 2D και 3D στατικών φορέων και λεπτομερειών.
  • Στατική μελέτη φορέα οπλισμένου σκυροδέματος.
  • Στατική μελέτη μεταλλικής κατασκευής.
  • Στατική μελέτη για σύμμικτους φορείς, στατικούς φορείς δομικής ξυλείας, φέρουσας τοιχοποιίας και αλουμινίου.
  • Γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός.